10 w skali Richtera

Gdy nasilają się ruchy tektoniczne wstrząsające Los Angeles, pewien naukowiec boi się, że wstrząs kulminacyjny zepchnie miasto w wulkaniczną czeluść. (7)

About 10 w skali Richtera

Gdy nasilają się ruchy tektoniczne wstrząsające Los Angeles, pewien naukowiec boi się, że wstrząs kulminacyjny zepchnie miasto w wulkaniczną czeluść. (7)