Asteroida kontra Ziemia

Życiu na Ziemi zagrażają ogromne meteory. Jedynie przesunięcie osi planety może zapobiec zagładzie. Plan jest jednak bardzo ryzykowny.