Asteroida: Wielkie Uderzenie

Film katastroficzny, w którym naukowiec ryzykuje własne życie, aby nie dopuścić do zderzenia naszej planety ze zbliżającą się asteroidą.