Marsjańska ziemia

W przyszłości, ludzie zamieszkujący przykryte kopułami miasta na Marsie będą musieli stawiać czoła niezwykle groźnym burzom piaskowym.

About Marsjańska ziemia

W przyszłości, ludzie zamieszkujący przykryte kopułami miasta na Marsie będą musieli stawiać czoła niezwykle groźnym burzom piaskowym.